top of page

1

Spredning

2

Testing

3

Forklare

4

Inkubere

coverfoto_leseffektivt_BIO_photo2.png

3

Forklare

Å forklare er en kraftfull basisteknikk som du kan bruke for å utvikle forståelsen av det du skal lære. Den går ut på å forklare det du har lært eller gjort med egne ord.

bottom of page