top of page

#01

01 Spredning

01 Spredning

Fordele tiden man skal bruke på kortere økter, spredt over flere dager.

Spredning er en kraftfull basisteknikk der du deler lange studieøkter opp i mindre økter spredd ut i tid, og helst over flere dager.


Derfor fungerer det

Søvn spiller en viktig rolle i læring. Når du sover mellom øktene, fester kunnskapen seg bedre i langtidshukommelsen. Forskning på effekten av spredning har pågått siden slutten av 1800-tallet, og at spredning fører til bedre langtidslæring er et av de mest robuste funnene i læringspsykologi.


Slik gjør du det

Bryt arbeidsøkten din opp i flere mindre økter.

  • La det gå litt tid mellom hver økt, helst mellom 1-7 dager, men ikke la det gå så lang tid at du glemmer absolutt alt.

  • Dersom du skal ha en prøve eller eksamen, la den siste økta være kvelden før eller så tett opp til prøven/eksamenen som mulig.


Eksempel 1 – Regne oppgaver

I stedet for å gjøre 15 regneoppgaver på en mandag, gjør fem på mandag, fem på tirsdag og fem på torsdag.Eksempel 2 – Lese over notater før en prøve

I stedet for å bruke en time på å lese over notatene dine kvelden før prøven, les igjennom de 20 min to dager før og 2x20 minutter dagen før.Kilder

  • Smith, Christopher D., and Damian Scarf. "Spacing repetitions over long timescales: a review and a reconsolidation explanation." Frontiers in psychology 8 (2017): 962.

  • Kornell, Nate, et al. "Spacing as the friend of both memory and induction in young and older adults." Psychology and aging 25.2 (2010): 498.

bottom of page