top of page
Basisteknikker

Studieteknikkbibliotek (40 teknikker)

arrow&v
Placeholder Image

01 Spredning

#01

Fordele tiden man skal bruke på kortere økter, spredt over flere dager.

Basis

Placeholder Image

02 Testing

#02

Aktivt hente ut kunnskap ved å teste seg selv

Basis

Placeholder Image

03 Forklare

#03

Forklare det man har lært med egne ord, enten til andre eller seg selv.

Basis

Placeholder Image

04 Inkubere

#04

Når man sliter, la problemet ligge og inkubere en stund før man fortsetter på det.

Basis

Placeholder Image

05 Mikse

#05

Mikse rekkefølgen på relaterte temaer, begreper og oppgaver.

Basis

Placeholder Image

06 Variere

#06

Variere måten man lærer på.

Basis

07 Visualisere

#07

Finne bilder eller lage seg bilder av det man skal lære seg.

Basis

08 Oppsummere

#08

Trekke ut det viktigste i en oppsummering.

Basis

09 Assosiasjon/Metafor

#09

Danne assosiasjoner eller metaforer for nye begreper.

Basis

10 Få tilbakemelding

#10

F.eks. sammenligne med fasit/løsningsforslag eller få det muntlig.

Basis

11 Knytt til noe du kan

#11

Se hvordan nye begreper henger sammen med ting man kan fra før.

Basis

12 Utfordre

#12

Sørge for rett vanskelighetsgrad, at man utfordrer seg selv, ikke for mye, ikke for lite.

Basis

13 Oversiktslese

#13

Se på bilder og overskrifter før man leser gjennom i normal hastighet.

Lese

14 Ha spørsmål

#14

Ha spørsmål man ønsker svar på i bakholdet mens man leser.

Lese

15 Markere

#15

Markere viktig innhold med markeringstusj.

Lese

16 Kommentere

#16

Lage små kommentarer til teksten i margen.

Lese

17 Organisere

#17

Organisere notatene ved hjelp av overskrifter, avsnitt, understreking, farger, bokser osv.

Ta notater

18 Nivåinndeling

#18

Strukturere innhold i nivåer, f.eks. i hovedtema, undertema og detaljer.

Ta notater

19 Lage stikkord

#19

Trekke ut det viktigste fra et tema i nøye utvalgte stikkord.

Ta notater

20 Grafisk framstilling

#20

Informasjon fremstilt visuelt, f.eks. tegning, venndiagram, prosessdiagram eller tidslinje.

Ta notater

21 Tankekart

#21

En grafisk form for notater med stikkord og streker mellom dem som viser sammenhenger.

Ta notater

22 Nedkorting

#22

Eliminere overflødige ord i avsnitt og setninger for å få frem det viktigste med få ord.

Ta notater

23 Nøkkelkort

#23

Kort som brukes til å lære begreper utenat. Begrepet skrives på den ene siden av kortet og forklaringen på den andre siden.

Huske utenat

Enkel ikon som illustrerer teknikken

24 Akronym

#24

En gruppe ord eller begreper samlet i ett enkelt ord, f.eks. «AIDA» (Awareness, Interest, Desire, Aciton)

Huske utenat

Enkel ikon som illustrerer teknikken

25 Setning

#25

F.eks. «Meretes vennlige jordmor ...» for planetrekkefølge «Merkur, Venus, Jorda ...»

Huske utenat

Enkel ikon som illustrerer teknikken

26 Levende bilde

#26

Danne seg et fantasi-bilde som representerer det man skal lære seg.

Huske utenat

Enkel ikon som illustrerer teknikken

27 Reiserute

#27

Huske en liste med ord ved å lage et bilde per ord som plasseres langs en «reiserute».

Huske utenat

Enkel ikon som illustrerer teknikken

28 Historie

#28

Huske en liste med ord ved å lage et bilde per ord som flettes sammen til en historie.

Huske utenat

Enkel ikon som illustrerer teknikken

29 Baklengs planlegging

#29

Starte med slutten på et prosjekt og planlegge nødvendige steg baklengs til i dag.

Planlegge

Enkel ikon som illustrerer teknikken

30 Balansert ukeplan

#30

Realistisk ukeplan som inneholder («balanserer») både arbeids- og fritidsaktiviteter.

Planlegge

Enkel ikon som illustrerer teknikken

31 Gjøremålsliste

#31

Identifisere alle gjøremål og skrive de ned på en liste.

Planlegge

Enkel ikon som illustrerer teknikken

32 Tidsbrukoversikt

#32

Oversikt over hvor mye tid man bruker på ulike aktiviteter (søvn, streaming, lekser osv.)

Planlegge

Enkel ikon som illustrerer teknikken

33 Pomodoro

#33

Strukturere arbeidsøktene sine i 25min med fullt fokus etterfulgt av 5min pause.

Fokus

Enkel ikon som illustrerer teknikken

34 Fjern distraksjoner

#34

Fjerne fristelser og distraksjoner (slik som mobil) fra omgivelsene sine.

Fokus

Enkel ikon som illustrerer teknikken

35 Fem minutter

#35

Bare komme i gang ved å sette seg mål om å jobbe i fem minutter.

Fokus

Enkel ikon som illustrerer teknikken

36 Hvis-så

#36

Tenke på sannsynlige utfordringer «hvis» og hvordan respondere på dem «så»

Fokus

Enkel ikon som illustrerer teknikken

37 Prøveplan

#37

Plan for hva man skal fokusere på og når og hvordan man skal øve til en prøve.

Prestere

Enkel ikon som illustrerer teknikken

38 Tøff start

#38

Starte på vanskelige oppgaver, så gjøre alle enkle, så fullføre de vanskelige til slutt.

Prestere

Enkel ikon som illustrerer teknikken

39 TASK

#39

4-steg «TASK» for å unngå fallgruver på prøver: Tidsplan, Avklar, Skriv, Kontroller.

Prestere

Enkel ikon som illustrerer teknikken

40 Evaluering

#40

Vurdere hva som gikk bra og hvor man kan bli bedre, både før og på prøver.

Prestere

bottom of page