top of page
Basisteknikker

Studieteknikkbibliotek (40 teknikker)

Placeholder Image

01 Spredning

#01

Basis

Fordele tiden man skal bruke på kortere økter, spredt over flere dager.

Placeholder Image

02 Testing

#02

Basis

Aktivt hente ut kunnskap ved å teste seg selv

Placeholder Image

03 Forklare

#03

Basis

Forklare det man har lært med egne ord, enten til andre eller seg selv.

Placeholder Image

04 Inkubere

#04

Basis

Når man sliter, la problemet ligge og inkubere en stund før man fortsetter på det.

Placeholder Image

05 Mikse

#05

Basis

Mikse rekkefølgen på relaterte temaer, begreper og oppgaver.

Placeholder Image

06 Variere

#06

Basis

Variere måten man lærer på.

07 Visualisere

#07

Basis

Finne bilder eller lage seg bilder av det man skal lære seg.

08 Oppsummere

#08

Basis

Trekke ut det viktigste i en oppsummering.

09 Assosiasjon/Metafor

#09

Basis

Danne assosiasjoner eller metaforer for nye begreper.

10 Få tilbakemelding

#10

Basis

F.eks. sammenligne med fasit/løsningsforslag eller få det muntlig.

11 Knytt til noe du kan

#11

Basis

Se hvordan nye begreper henger sammen med ting man kan fra før.

12 Utfordre

#12

Basis

Sørge for rett vanskelighetsgrad, at man utfordrer seg selv, ikke for mye, ikke for lite.

13 Oversiktslese

#13

Lese

Se på bilder og overskrifter før man leser gjennom i normal hastighet.

14 Ha spørsmål

#14

Lese

Ha spørsmål man ønsker svar på i bakholdet mens man leser.

15 Markere

#15

Lese

Markere viktig innhold med markeringstusj.

16 Kommentere

#16

Lese

Lage små kommentarer til teksten i margen.

17 Organisere

#17

Ta notater

Organisere notatene ved hjelp av overskrifter, avsnitt, understreking, farger, bokser osv.

18 Nivåinndeling

#18

Ta notater

Strukturere innhold i nivåer, f.eks. i hovedtema, undertema og detaljer.

19 Lage stikkord

#19

Ta notater

Trekke ut det viktigste fra et tema i nøye utvalgte stikkord.

20 Grafisk framstilling

#20

Ta notater

Informasjon fremstilt visuelt, f.eks. tegning, venndiagram, prosessdiagram eller tidslinje.

21 Tankekart

#21

Ta notater

En grafisk form for notater med stikkord og streker mellom dem som viser sammenhenger.

22 Nedkorting

#22

Ta notater

Eliminere overflødige ord i avsnitt og setninger for å få frem det viktigste med få ord.

23 Nøkkelkort

#23

Huske utenat

Kort som brukes til å lære begreper utenat. Begrepet skrives på den ene siden av kortet og forklaringen på den andre siden.

Enkel ikon som illustrerer teknikken

24 Akronym

#24

Huske utenat

En gruppe ord eller begreper samlet i ett enkelt ord, f.eks. «AIDA» (Awareness, Interest, Desire, Aciton)

Enkel ikon som illustrerer teknikken

25 Setning

#25

Huske utenat

F.eks. «Meretes vennlige jordmor ...» for planetrekkefølge «Merkur, Venus, Jorda ...»

Enkel ikon som illustrerer teknikken

26 Levende bilde

#26

Huske utenat

Danne seg et fantasi-bilde som representerer det man skal lære seg.

Enkel ikon som illustrerer teknikken

27 Reiserute

#27

Huske utenat

Huske en liste med ord ved å lage et bilde per ord som plasseres langs en «reiserute».

Enkel ikon som illustrerer teknikken

28 Historie

#28

Huske utenat

Huske en liste med ord ved å lage et bilde per ord som flettes sammen til en historie.

Enkel ikon som illustrerer teknikken

29 Baklengs planlegging

#29

Planlegge

Starte med slutten på et prosjekt og planlegge nødvendige steg baklengs til i dag.

Enkel ikon som illustrerer teknikken

30 Balansert ukeplan

#30

Planlegge

Realistisk ukeplan som inneholder («balanserer») både arbeids- og fritidsaktiviteter.

Enkel ikon som illustrerer teknikken

31 Gjøremålsliste

#31

Planlegge

Identifisere alle gjøremål og skrive de ned på en liste.

Enkel ikon som illustrerer teknikken

32 Tidsbrukoversikt

#32

Planlegge

Oversikt over hvor mye tid man bruker på ulike aktiviteter (søvn, streaming, lekser osv.)

Enkel ikon som illustrerer teknikken

33 Pomodoro

#33

Fokus

Strukturere arbeidsøktene sine i 25min med fullt fokus etterfulgt av 5min pause.

Enkel ikon som illustrerer teknikken

34 Fjern distraksjoner

#34

Fokus

Fjerne fristelser og distraksjoner (slik som mobil) fra omgivelsene sine.

Enkel ikon som illustrerer teknikken

35 Fem minutter

#35

Fokus

Bare komme i gang ved å sette seg mål om å jobbe i fem minutter.

Enkel ikon som illustrerer teknikken

36 Hvis-så

#36

Fokus

Tenke på sannsynlige utfordringer «hvis» og hvordan respondere på dem «så»

Enkel ikon som illustrerer teknikken

37 Prøveplan

#37

Prestere

Plan for hva man skal fokusere på og når og hvordan man skal øve til en prøve.

Enkel ikon som illustrerer teknikken

38 Tøff start

#38

Prestere

Starte på vanskelige oppgaver, så gjøre alle enkle, så fullføre de vanskelige til slutt.

Enkel ikon som illustrerer teknikken

39 TASK

#39

Prestere

4-steg «TASK» for å unngå fallgruver på prøver: Tidsplan, Avklar, Skriv, Kontroller.

Enkel ikon som illustrerer teknikken

40 Evaluering

#40

Prestere

Vurdere hva som gikk bra og hvor man kan bli bedre, både før og på prøver.

bottom of page