top of page

#02

02 Testing

02 Testing

Aktivt hente ut kunnskap ved å teste seg selv

Å teste seg selv er en kraftfull basisteknikk der du forsøker å komme på noe du har lært. Du tester deg selv når du jobber med oppgaver, øver med nøkkelkort, forsøker å gjengi hva du nettopp har lest, eller snakker om lærestoffet uten hjelpemidler.


Derfor fungerer det

Når du aktivt tester deg selv jobber nervecellene i hjernen mye hardere enn når du bare passivt ser over eller lytter til informasjon. Denne ekstra anstrengelsen gjør at de nervecellene som holder på kunnskapen knytter seg tettere sammen, som videre gjør at kunnskapen fester seg bedre. Det er også en annen grunn til at testing er nyttig. Når du tester deg selv, får du tilbakemelding på hva du allerede kan, og hva du bør bruke mer tid på. Slik hjelper testing deg å identifisere de områdene du bør jobbe mer med.


Når er det lurt å teste seg selv

Etter at du har jobbet litt med et tema, for eksempel etter at du har lest et kapittel, sett en video eller deltatt i en undervisningsøkt.

Slik gjør du det

Når du leser

 1. Les igjennom teksten/kapittelet.

 2. Se bort fra teksten og forsøk å komme på det du har lest. Hva handlet teksten om og hva var det viktigste du lærte? Du kan snakke til deg selv eller skrive det ned.

 3. Ta frem teksten igjen og se hvor mye du klarte.

 4. Gjenta.

Når du øver med notater

 1. Ha notatene foran deg.

 2. Uten å kikke, forsøk å huske på hva som står i dem.

 3. Sjekk notatene dine og hvor mye du klarte å komme på.

 4. Gjenta.

Når du gjør oppgaver

 1. Gjør oppgaver på egenhånd, uten løsningsforslag synlig.

 2. Se kun på løsningsforslaget når du ikke kommer videre, eller når du er ferdig og klar for å sjekke om du fikk til oppgaven.

Når du øver med nøkkelkort

 1. Legg alle kortene i en bunke.

 2. Ta opp et kort, og forsøk å komme på hva som står på baksiden. Snu kortet og se om du hadde rett. Fortsett til neste kort.

 3. Etter hvert kan du dele bunken i flere bunker. Du kan ha en bunke for de vanskeligste begrepene, og bruke mer tid på den. Det er også lurt å stokke om rekkefølgen på kortene jevnlig.

Når du snakker om lærestoffet

 1. Snakk til deg selv, en studievenn eller et familiemedlem.

 2. Forsøk å komme på det du har lært. Forklar og fortell.

 3. Du kan ha bok eller notater tilgjengelig, og ta en titt når du står fast.

Kilder

bottom of page