top of page

#03

03 Forklare

03 Forklare

Forklare det man har lært med egne ord, enten til andre eller seg selv.

Å forklare er en kraftfull basisteknikk som du kan bruke for å utvikle forståelsen av det du skal lære. Den går ut på å forklare det du har lært eller gjort med egne ord.


Derfor fungerer det

Når du forklarer noe med egne ord, prosesserer du lærestoffet på en mye dypere måte enn når du bare ser eller hører informasjon.


Slik gjør du det

Når du løser oppgaver

  1. Ha løsningsforslaget til oppgaven tilgjengelig.

  2. Løs oppgaven på egenhånd.

  3. Etter hvert som du løser oppgaven, forsøk å forklare (til deg selv) hvorfor du gjør de ulike stegene som du gjør. Spør "Hvorfor gjør jeg dette?" og kom så opp med en forklaring.

Når du leser

  1. Les om et tema eller et fenomen, f.eks. "Hva er et lynnedslag?"

  2. Forsøk å forklare det du nettopp leste med egne ord.

Kilder

bottom of page