top of page

#05

05 Mikse

05 Mikse

Mikse rekkefølgen på relaterte temaer, begreper og oppgaver.

Miksing er en kraftfull basisteknikk der du mikser rekkefølgen på oppgaver og begreper i et fag for å lære mer effektivt.


Derfor fungerer det

Når du mikser rekkefølgen, blir læringen mer anstrengende, men det gjør også at du prosesserer lærestoffet dypere.


Når kan det være lurt å mikse

Det kan være lurt å mikse rekkefølgen når du har flere type oppgaver, begreper, fenomener som er løst knyttet til hverandre.


Slik gjør du det

Miks rekkefølgen slik at du ikke har to like oppgaver/begreper på rad. Skal du gå igjennom noe flere ganger, så bytt rekkefølge hver gang.


Eksempel 1 - Matteoppgaver

Sett at du jobber med oppgaver for å regne ut arealet av forskjellige geometriske figurer, slik som trekant (T), firkant (F) og sirkel (S). Du har fem oppgaver til hver figur. I stedet for å gjøre alle fem oppgavene til trekantfiguren, så alle oppgavene til firkantfiguren, og så oppgavene til sirkelfiguren (TTTTT FFFFF SSSSS), bør du mikse om på rekkefølgen, og gjøre én oppgave om trekant, så en om firkant, så en om sirkel osv. (TFSTF STFSTF STFS).


Eksempel 2 - Tyskgloser

Sett at du jobber med nøkkelkort for å lære deg utenat 10 gloser på tysk. I stedet for å gå igjennom nøkkelkortene i den samme rekkefølgen hver gang, bør du stokke om på rekkefølgen ordene kommer i.

Første gjennomgang: Haus, Mann, Katze, Zeitung, Auto, Wasser, Hafen, Garten, Weg, Hose

Andre gjennomgang: Zeitung, Hafen, Katze, Haus, Auto, Wasser, Garten, Weg, Hose, Mann


Eksempel 3 – Gå gjennom notater

Sett at du har fem sider med notater som du ønsker å høre deg selv i. I stedet for å alltid gå igjennom notatene fra side 1 til side 5, kan du heller gå igjennom sidene i forskjellig rekkefølge.


Kilder

  • Carvalho, Paulo F and Robert L Goldstone. "When does interleaving practice improve learning?" In The Cambridge Handbook of Cognition and Education, edited by J. Dunlosky and K. A. Rawson, 2019.

  • Eglington, Luke G and Sean HK Kang. "Interleaved presentation benefits science category learning." Journal of Applied Research in Memory and Cognition 6, no. 4 (2017): 475-485.

  • Pan, Steven C, et al. "The Synergistic Benefits of Systematic and Random Interleaving for Second Language Grammar Learning." Journal of Applied Research in Memory and Cognition 8, no. 4 (2019): 450-462.

  • Rohrer, Doug, et al. "The scarcity of interleaved practice in mathematics textbooks." Educational Psychology Review, (2020): 1-11.

  • Soderstrom, Nicholas C., and Robert A. Bjork. "Learning versus performance: An integrative review." Perspectives on Psychological Science 11.2 (2015): 176-199.

bottom of page