top of page

#06

06 Variere

06 Variere

Variere måten man lærer på.

Å variere er en kraftfull basisteknikk der du sørger for variasjon i måten du lærer på.


Derfor fungerer det

Når du varierer måten du lærer på, bruker du den samme kunnskapen på flere ulike måter og det fører til dypere læring. Akkurat som det å se en bil fra ulike vinkler gir en bedre forståelse av bilens design.


Slik gjør du det

  • Når du skal lære om et tema, varier metoden du bruker for å lære (lese, se video, lage notater, gjøre oppgaver).

  • Når du leser, les om det samme temaet fra ulike kilder (forskjellige bøker, artikler på nett osv.)

  • Når du studerer på egenhånd, varier hvor du sitter når du studerer. På grunn av noe som kalles konteksteffekten er miljøet du studerer i knyttet til det du lærer. Når du varierer miljøet, påvirker det også læringen positivt.

Kilder

  • Shea, Charles H., and Robert M. Kohl. "Specificity and variability of practice." Research quarterly for exercise and sport 61.2 (1990): 169-177.

  • Slamecka, Norman J., and Peter Graf. "The generation effect: Delineation of a phenomenon." Journal of experimental Psychology: Human learning and Memory 4.6 (1978): 592.

  • Goode, Michael K., Lisa Geraci, and Henry L. Roediger. "Superiority of variable to repeated practice in transfer on anagram solution." Psychonomic Bulletin & Review 15.3 (2008): 662-666.

bottom of page