top of page

#07

07 Visualisere

07 Visualisere

Finne bilder eller lage seg bilder av det man skal lære seg.

Å visualisere er en kraftfull basisteknikk der du forsøker å gjøre lærestoffet visuelt, enten ved å finne bilder og figurer, tegne eller bruke fantasien til å se det for deg.

Det er nemlig enklere å forstå noe når du kan se det. La oss bruke pentagon-figuren som eksempel. En pentagon kan forklares som «en figur med fem like lange sider satt sammen slik at alle indre vinkler er 108 grader.» Men det går mye raskere å forstå hva slags figur vi snakker om hvis vi bruker et bilde.


La oss ta et annet eksempel:

«Itaipu er det største vannkraftverket i Sør-Amerika. Til byggingen gikk det med 2,6 millioner tonn stål. Det tilsvarer 380 Eiffeltårn.»

Den siste detaljen her, «380 Eiffeltårn», gjør 2,6 millioner tonn stål mer meningsfullt, fordi vi kan se for oss Eiffeltårnet.


Når kan det være lurt å visualisere lærestoffet

Når du lærer om Romerrikets utbredelse er det lurt å få det visualisert i form av et kart, men når du lærer om kontraktsrett i rettslære kan det være vanskeligere å visualisere lærestoffet. Det er altså ikke alt som lar seg visualisere like godt, men dersom det går an å uttrykke noe visuelt, så er det lurt å gjøre det.


Slik gjør du det

Når du lærer om et tema, se om du kan:

  • Finne en forklarende tegning eller bilde på nettet.

  • Lage din egen tegning eller figur (ref teknikk #20 Grafisk framstilling).

  • Lage et bilde i hodet ditt (ref teknikk #26 Levende bilde).


Hvorfor det kan være lurt å visualisere

Hjernen har en superkapasitet for alt som er visuelt. Faktisk er nesten 50% av hjernen i bruk når visuell informasjon behandles. Til sammenligning er bare rundt 10% i bruk når auditiv informasjon behandles (1). Resultatet av dette er at hjernen har en veldig god hukommelse – og forståelse – for bilder, mye bedre enn ord, tall, datoer, formler osv. For eksempel har eksperimenter demonstrert at om man viser personer flere tusen bilder i strekk, kan de klare å huske rundt 90% av bildene flere dager senere (2). Forskning viser også at det er enklere å huske et ord sammen med et bilde, enn et ord alene (3).

Kilder

  • (1) Oakley, Barbara A and Terrence J Sejnowski. "What we learned from creating one of the world’s most popular MOOCs." npj Science of Learning 4, (2019): Article number 7.

  • (2) Standing, Lionel, et al. "Perception and memory for pictures: Single-trial learning of 2500 visual stimuli." Psychonomic Science 19, no. 2 (1970): 73-74.

  • (3) Whitehouse, A. J., Maybery, M. T., & Durkin, K. (2006). The development of the picture‐superiority effect. British Journal of Developmental Psychology, 24(4), 767-773.

bottom of page