top of page

#08

08 Oppsummere

08 Oppsummere

Trekke ut det viktigste i en oppsummering.

Å oppsummere er en kraftfull basisteknikk der du trekker ut det viktigste fra lærestoffet.

Derfor fungerer det

Når du lærer kan du noen ganger gå deg vill i mengden detaljer. Noen ganger kan det være så mange detaljer at det er vanskelig å se hva lærestoffet egentlig handler om. Når du oppsummerer stoffet, tvinges du til å tenke over de store linjene. Da faller også detaljene enklere på plass.

Når er det lurt å oppsummere

Det er lurt å oppsummere på slutten av en læringsøkt, altså etter at du har brukt litt tid på å lære om et tema.

Slik gjør du det

Det er best å oppsummere på egenhånd med egne ord, men du kan gjerne sammenligne din egen oppsummering med en annens oppsummering.

  • Når du har lært noe nytt, forsøk å oppsummere hva det handler om med en setning eller to.

  • Når du har lest et kapittel, forsøk å si eller skrive ned hva kapittelet handler om med 3-5 setninger.

bottom of page