top of page

#09

09 Assosiasjon/Metafor

09 Assosiasjon/Metafor

Danne assosiasjoner eller metaforer for nye begreper.

Å danne en assosiasjon eller metafor er en kraftfull basisteknikk der du sammenligner et nytt fenomen eller begrep med noe annet du kan godt.


Assosiasjon

Du lager en assosiasjon når du ser at noe du skal lære deg ligner eller kan knyttes til noe kjent. Sett at du skal lære om innseiling til havner og at man skal ha røde sjømerker på venstre side og grønne sjømerker på høyre side. Å assosiere sjømerker med en rød klokke kan hjelpe deg å lære dette. Da husker du at røde sjømerker skal være på venstre side, siden det er vanligst å bruke klokke på venstrearmen. Sett at du lærer om psykologen Mihaly Csikszentmihalyi. Etternavnet hans er vanskelig, men hvis du tenker at det uttales som «Chicks sent me high» har du dannet en kraftig assosiasjon som gjør det enkelt å huske. Skal du huske at Venstre er Norges eldste parti og Høyre Norges nest eldste parti, kan du assosiere det med skriveretning. Når vi skriver, begynner vi på venstre side av arket og skriver mot høyre.


Metafor

Du lager en metafor når du ser at noe du skal lære har fellestrekk med et annet kjent fenomen. Når vi sier i biologi at mitokondriene er cellenes kraftverk som produserer energi til cellene, så bruker vi «kraftverk» som en metafor for å forstå mitokondriene sin rolle. Tilsvarende kan vi bruke «magnet» og «megafon» som metaforer i markedsføring hvis vi sier at «outbound markedsføring» er som å bruke en megafon, mens «inbound markedsføring» er som å bruke en magnet. Poenget er ikke å forsøke å danne en perfekt metafor, men en som fanger de viktigste aspektene ved det du skal lære deg.


Forskjellen på assosiasjon og metafor

En assosiasjon er enklere enn en metafor og brukes når du skal huske noe. En metafor brukes når du lærer noe mer komplisert og du ikke bare skal huske, men også forstå.Når du ser at Italia er formet som en støvel, danner du en assosiasjon, ikke en metafor. Mens når du tenker at hvite blodceller fungerer som et slags patruljerende politi så danner du en metafor, fordi da er også forståelse inne i bildet. Det er mulig å kombinere assosiasjoner og metaforer. For eksempel kan vi si at en nyre ser ut som en bønne (assosiasjon) og fungerer som et renseanlegg for blodet (metafor). Men i bunn og grunn er det ikke så viktig om du kaller forbindelsen du skaper for assosiasjon eller metafor.


Slik gjør du det

Spør deg selv, hva minner dette om? Hva har dette fellestrekk med?


Derfor fungerer det

Assosiasjoner og metaforer fungerer fordi de lar deg utnytte velkjente og konkrete fenomener som du kan godt fra før. Fra et nevrovitenskapelig ståsted lar assosiasjoner og metaforer deg gjenbruke nervecelle-nettverk til å bygge nye nervecelle-nettverk. På engelsk kalles dette «neural reuse». Det er litt som å gjenbruke byggetegninger til et hus til å sette opp et nytt hus.


Kilder

  • Anderson, Michael L. "Neural reuse: A fundamental organizational principle of the brain." Behavioral and Brain Sciences 33, no. 04 (2010): 245-266.

  • Botha, Elaine. "Why metaphor matters in education." South African Journal of Education 29.4 (2009).

bottom of page