top of page

#10

10 Få tilbakemelding

10 Få tilbakemelding

F.eks. sammenligne med fasit/løsningsforslag eller få det muntlig.

Å søke tilbakemeldinger er en kraftfull basisteknikk.


Å feile er ikke nødvendigvis negativt. Vi lærer jo av våre feil. Men da må vi først være klar over hva som er feil og helst hvorfor. Uten det, ingen forbedring. Her kommer tilbakemeldinger inn. Tilbakemeldinger kan komme fra en annen person, men også fra et løsningsforslag eller en bok. Når du for eksempel er usikker på om du har forstått noe, kan du dele din forståelse med en lærer eller medstudent, men du kan også sjekke den mot en forklaring i en bok eller på nett.


Hvorfor det fungerer

Tilbakemeldinger viser deg nøyaktig hva du bør jobbe mer med for å bli bedre. Med andre ord: å jobbe fokusert med de områdene hvor du har forbedringspotensial.


Slik gjør du det

Du kan generere tilbakemeldinger selv eller motta dem fra andre. Her er noen eksempler:

  • Prioriter oppgaver med løsningsforslag, slik at du har noe å sammenligne svaret ditt med.

  • Når du leser, så test deg selv or å se hvor mye du faktisk husker fra det du har lest.

  • Når du får tilbake innleveringer og prøver, så les gjennom tilbakemeldingene. Det kan også være lurt å selv evaluere hva som gikk bra og hva som kan bli bedre.

  • Sammenlign svarene dine eller fremgangsmåten din med andre i klassen.

Kilder

  • Hattie, John, and Helen Timperley. "The power of feedback." Review of educational research 77.1 (2007): 81-112.

  • Wisniewski, Benedikt, Klaus Zierer, and John Hattie. "The power of feedback revisited: A meta-analysis of educational feedback research." Frontiers in Psychology 10 (2020): 3087.

bottom of page