top of page

#11

11 Knytt til noe du kan

11 Knytt til noe du kan

Se hvordan nye begreper henger sammen med ting man kan fra før.

Å knytte ny kunnskap til tidligere kunnskap er en kraftig basisteknikk. Akkurat som at et hus står stødigere på en grunnmur, hjelper gammel kunnskap deg med å feste ny kunnskap.

Når du lærer om et tema kan det derfor være lurt å tenke på hva du kan om temaet fra før av. Lærer du om den amerikanske revolusjonen kan du trekke paralleller til det du vet om den franske revolusjonen. Når du lærer nye verb i spansk og ser at «reconocer» (å kjenne igjen) er det samme som «conocer» (kjenne), bare med «re» foran, så har du knyttet det nye verbet til et verb du kan fra før av. Et annet eksempel fra spansk er hvis du lærer ordet for stein, «roca», og tenker at det ligner svært på det engelske «rock».


Slik gjør du det

  • Hva kan jeg om dette fra før av?

  • Hva annet kan jeg som er relevant for det jeg skal lære?

Kilder

  • Brod, Garvin, Markus Werkle-Bergner, and Yee Lee Shing. "The influence of prior knowledge on memory: a developmental cognitive neuroscience perspective." Frontiers in behavioral neuroscience 7 (2013): 139.

  • Tobias, Sigmund. "Interest, prior knowledge, and learning." Review of educational Research 64.1 (1994): 37-54.

  • Hailikari, Telle, Nina Katajavuori, and Sari Lindblom-Ylanne. "The relevance of prior knowledge in learning and instructional design." American journal of pharmaceutical education 72.5 (2008).

bottom of page