top of page

#13

13 Oversiktslese

13 Oversiktslese

Se på bilder og overskrifter før man leser gjennom i normal hastighet.

Det er enklere å sette sammen et puslespill om du først har sett et bilde av hvordan det ferdige puslespillet skal se ut. På samme måte er det enklere å forstå en tekst om du først har skaffet deg en grov oversikt over teksten. Det gir deg et rammeverk, eller noen knagger å henge informasjonen på.

Slik oversiktsleser du

  1. Finn ut hvor lang teksten er for å danne et inntrykk av omfanget.

  2. Les oppsummeringen til teksten (dersom den finnes). Den befinner seg enten på starten eller slutten av teksten.

  3. Bla deg igjennom teksten. Se på overskrifter, underoverskrifter, ord som er uthevet, illustrasjoner og grafer.

I bildet nedenfor ser du et eksempel på en tre sider lang tekst. Den blå fargen viser innholdet du bør lese for å skaffe deg oversikt.
Når er det lurt å oversiktslese

Det er lurt å oversiktslese når du skal lese lengre tekster som du må lære deg skikkelig godt. Dersom teksten er kort er det ikke nødvendig.

Kilder

  • Graves, Michael F., Cheryl L. Cooke, and Michael J. Laberge. "Effects of previewing difficult short stories on low ability junior high school students' comprehension, recall, and attitudes." Reading Research Quarterly (1983): 262-276.

  • Hood, M. (1981). The effect of previewing on the recall of high school students. Unpublished master’s thesis, University of Minnesota, Minneapolis.

bottom of page