top of page

#14

14 Ha spørsmål

14 Ha spørsmål

Ha spørsmål man ønsker svar på i bakholdet mens man leser.

Ha noen spørsmål til teksten som du kan besvare mens du leser igjennom eller etterpå.

Hvorfor ha spørsmål

Forskning viser at vi husker mer fra en tekst dersom vi har konkrete spørsmål vi finner svaret på.

Når bør du bruke spørsmål

Når du skal lese lengre tekster som du må lære deg skikkelig godt. Dersom teksten er kort, eller du bare ønsker å skumme igjennom den, er det ikke så relevant å komme opp med spørsmål.

Slik gjør du det

Du kan enten komme opp med egne spørsmål eller bruke oppgavespørsmål som hører til teksten, dersom slike finnes.

  • Oppgavespørsmål: Se om det finnes oppgavespørsmål på slutten av teksten, lenger bak i boka eller i et eget oppgavehefte. Dersom det er svært mange spørsmål, kan du velge ut de viktigste, eller mest interessante.

  • Egne spørsmål: Tenk over hva du lurer på, og hva du ønsker å lære med å lese igjennom teksten. Formuler noen spørsmål basert på dette. Det kan være lurt å skrive de ned.

Eksempel

Sett at du leser en tekst med tittel «Symbiose i naturen». Du kan da ha spørsmål som «Hva betyr symbiose?» og «Hva er forskjellen på symbiose i naturen og andre steder?»


Kilder

  • Rickards, J.P. (1976). Stimulating high-level comprehension by interspersing questions in text passages. Educational Technology, 16(11), 13–17

  • Rickards, J.P., & Hatcher, C.W. (1977–1978). Interspersed meaningful learning questions as semantic cues for poor comprehenders. Reading Research Quarterly, 13(4), 538–553. doi:10.2307/747511

  • Yost, M., Avila, L., & Vexler, E.B. (1977). Effect on learning of postinstructional responses to questions of differing degrees of complexity. Journal of Educational Psychology, 69(4), 399–408. doi:10.1037/0022-0663.69.4.399

bottom of page