top of page

#15

15 Markere

15 Markere

Markere viktig innhold med markeringstusj.
Å markere viktige ord eller innhold med en markeringstusj hjelper deg å organisere innholdet i tekster og fremheve viktige deler. Slik kan det gå raskere å repetere det viktigste innholdet senere. Markerte tekster gjør det også enklere å ta gode notater, siden du allerede har valgt ut og markert viktig innhold.

Når er det lurt å markere

Det er lurt å markere teksternår:

  • Du må referere til teksten flere ganger, for eksempel i diskusjoner, oppgaveløsing, gruppearbeid, og på prøver (gitt at du får ha med teksten.)

  • Du skal bruke teksten til repetisjon og ikke ønsker å lese igjennom alt flere ganger.

  • Du skal ta notater fra teksten.

Slik markerer du

  1. Marker kun det viktigsteTenk gjennom hva du markerer. En tommelfingerregel sier at man ikke bør markere mer enn 20% av teksten.

  2. Les først, deretter markerVent til du har lest ferdig setningen eller avsnittet før du markerer. Slik unngår du å markere for mye.

  3. Bruk én farge, eller et fargesystemBruk enten én farge, eller et system der hver farge har en funksjon. For eksempel kan du ha en farge for definisjoner, en farge for gode eksempler, og en farge for ting du synes er vanskelig.

bottom of page