top of page

#16

16 Kommentere

16 Kommentere

Lage små kommentarer til teksten i margen.

Å kommentere vil si å lage små notater i margen til teksten. Slik kan du prosessere teksten dypere enn om du bare leser igjennom den.

Slik gjør du det

Hvis teksten er på papir, kan du kommentere i margen eller på post-it-lapper. Er teksten elektronisk kan du benytte kommentarverktøyet i programmet du bruker til å lese.

Eksempler på hva du kan skrive:

  • De viktigste ideene

  • Sammenhengen mellom ulike deler av teksten

  • Oppsummering av de viktigste avsnittene

  • Egne eksempler og henvisninger til andre kilder

  • Ting du ikke forstår

  • Sannsynlige eksamensspørsmål

bottom of page