top of page

#17

17 Organisere

17 Organisere

Organisere notatene ved hjelp av overskrifter, avsnitt, understreking, farger, bokser osv.

Notater bør ikke se ut som en lang stil, men heller organiseres på en måte som gjør det enkelt å se hva som er viktig og hvilke temaer notatene består av. Når du bruker tid på å organisere innholdet i notatene dine, prosesserer du innholdet dypere. Det bidrar til bedre læring.

Slik gjør du det

Benytt overskrifter, punktlister, avsnitt, sett rammer rundt viktig informasjon, bruk kursiv, understreking, fet skrift, bakgrunnsfarge osv. Bruk gjerne symboler og figurer og flere farger.Eksempel på uorganiserte og organiserte notater

bottom of page