top of page

#18

18 Nivåinndeling

18 Nivåinndeling

Strukturere innhold i nivåer, f.eks. i hovedtema, undertema og detaljer.

Å dele inn innholdet i nivåer, slik som

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 bidrar til å gjøre innholdet mer oversiktlig og forståelig. I prosessen grubler du også mer over innholdet, noe som hjelper deg lære stoffet bedre.

Når bør du dele innholdet i nivåer

Når lærestoffet naturlig kan deles inn i ulike kategorier og underkategorier.

Slik gjør du det

  1. Hva er overskriften, altså det lærestoffet handler om? Dette er nivå 1.

  2. Hvilke kategorier kan temaet deles inn i? De ulike kategoriene er nivå 2.

  3. Hvilke underkategorier eller detaljer finnes for hver kategori? Dette er nivå 3.

  4. Slik kan du fortsette å lage flere kategorier.

Det er lurt å bruke innrykk

Eksempler

Eksempel 1: Husdyr

1.HUSDYR 2. HUNDER 3. Schæfer 4. [Kjennetegn, detaljer] 3. Golden retriever 4. [Kjennetegn, detaljer]

2. KATTER 3. Siameser 4. [Kjennetegn, detaljer] 3. Perser 4. [Kjennetegn, detaljer]

Eksempel 2: Regnskap

1. REGNSKAP 2. Resultatregnskap 3. Inntekter 3. Kostnader 2. Balanse 3. Eiendeler 3. Gjeld 2. Noterbottom of page