top of page

#20

20 Grafisk framstilling

20 Grafisk framstilling

Informasjon fremstilt visuelt, f.eks. tegning, venndiagram, prosessdiagram eller tidslinje.

En grafisk fremstilling er en måte å fremstille informasjon på, slik som en tegning, diagram eller graf.

Hvorfor lage grafisk framstilling

Hjernen er svært visuell. Faktisk er nesten 50% av hjernen i bruk når visuell informasjon behandles. Derfor er det enklere å lese, bruke og huske informasjon som er strukturert på en visuell måte.

Slik gjør du det

Hvordan den grafiske framstillingen bør være avhenger helt av hva det er du skal framstille. Her er eksempler på vanlige grafiske framstillinger:

 • Tegning

 • Venndiagram

 • Tabell

 • Hierarki

 • Graf

 • Flytdiagram

 • Tidslinje

Nedenfor viser vi eksempler på hver av disse

Tegning

En tegning er den frieste formen for en grafisk framstilling.

EKSEMPEL: Hvordan fysiske krefter virker på en boks.


EKSEMPEL: Hvor i kroppen milten sitter.
Venndiagram

Et venndiagram viser forskjeller og likheter mellom to fenomener.

Slik gjør du det

 1. Start med å tegne to sirkler som overlapper hverandre.

 2. Gi hver sirkel et navn.

 3. Skriv detaljer som kun tilhører én av de to fenomenene i feltene som ikke overlapper.

 4. Skriv likheter i feltet der sirklene overlapper.

Har du tre fenomener, bare legger du til en sirkel.

EKSEMPEL: Forskjeller og likheter mellom prokaryote- og eukaryote celler.
Tabell

En tabell organiserer informasjon langs to akser (dimensjoner): rekker og kolonner.

EKSEMPEL: Informasjon om Alfa-, beta- og gammastråling.
Hierarki

Et hierarki fordeler informasjon på flere nivåer, for eksempel rapporteringsstrukturer, slektstre eller en utvikling. EKSEMPEL: Språkutviklingen fra urindoeuropeisk til moderne språk.

Graf

En graf viser hvordan to ting henger sammen.

EKSEMPEL: Utvikling i forventet levealder.
Flytdiagram

Et flytdiagram, også kalt prosessdiagram, viser en prosess med flere steg.

Slik gjør du detLag en boks for hvert steg i prosessen og knytt de sammen med piler. EKSEMPEL: KjøpsprosessenTidslinje

En tidslinje gir oversikt over viktige hendelser. Slik gjør du det:Lag en vannrett linje og marker viktige hendelser fra venstre (eldst) til høyre (nyest).

EKSEMPEL: Viktige hendelser for Norge i 1814.
bottom of page