top of page

#21

21 Tankekart

21 Tankekart

En grafisk form for notater med stikkord og streker mellom dem som viser sammenhenger.Et tankekart oppsummerer informasjon på en oversiktlig måte; gir oversikt, viser sammenhenger og kommuniserer mye med få ord.

Når kan det være lurt å lage tankekart

Når det er mange detaljer og ting å holde styr på. Ellers kan tankekart også brukes til idémyldring (brainstorming) og planlegging av prosjekter, oppgaver og innleveringer.

Slik gjør du det

  1. Ha nok plass

  2. Start på midten

  3. Bruk få ord

  4. Skriv vannrett

  5. Bruk farger og figurer

Lager du tankekartet for hånd kan du starte med en skisse, og lage det endelige tankekart når du ser hvor mye plass de ulike delene trenger.

Eksempel-tankekart om Japan
bottom of page