top of page

#22

22 Nedkorting

22 Nedkorting

Eliminere overflødige ord i avsnitt og setninger for å få frem det viktigste med få ord.
Nedkorting går ut på å kutte ut de minst viktige ordene slik at kun essensen står igjen. Prosessen med å korte ned en tekst hjelper deg å tenke over hva som er kjernen i lærestoffet. Det gjør også notatene dine enklere å lese gjennom.

Slik gjør du det

 1. Utelat uviktig informasjon

 2. Eliminer overflødige ord

 3. Finn gode synonymer

 4. Bruk forkortelser

 5. Bruk symboler

Eksempel – tekst om frihandel

Originaltekst

Frihandel En desemberdag i 1993 underskrev Bill Clinton en lov som iverksatte en avtale mellom USA, Canada og Mexico. De tre landene hadde brukt flere år på forhandlinger, men i 1993 hadde de klart å bli enige slik at president Bill Clinton kunne tilføre den siste signaturen som trengtes for at avtalen skulle settes ut i livet. Hva var det så de tre landene var blitt enige om? Frihandel.Frihandel er en form for internasjonal handelspolitikk der mennesker og selskaper fra ulike land kan selge varer og tjenester til hverandre uten hinder. Med «uten hinder» mener vi at det ikke pålegges handelen tollavgifter, skatter eller andre restriksjoner, slik som kvoter som begrenser hvor mye som kan kjøpes og selges. Positive sider ved frihandel

 • Frihandel skaper høyere økonomisk vekst

 • Frihandel øker konkurranseevnen

 • Frihandel gir forbrukere lavere priser og flere varer å velge mellom


Negative sider ved frihandel

 • Frihandel fører til tap av visse arbeidsplasser

 • Frihandel kan gjøre noen folk eller folkegrupper verre stilt enn uten frihandel

 • Frihandel kan bidra til økt forurensing på grunn av at varer transporteres over større avstander


Nedkortet tekst

Frihandel: En form for internasjonal handelspolitikk der mennesker og selskaper fra ulike land kan selge varer og tjenester til hverandre uten hinder (tollavgifter, skatter eller andre restriksjoner, som kvoter). + Økt økonomisk vekst + Økt konkurranseevne + Lavere priser og bedre utvalg - Tap av visse arbeidsplasser - Gjør noen folkegrupper verre stilt - Kan bidra til økt forurensing pga. transport over større avstander

bottom of page