top of page

#24

24 Akronym

24 Akronym

En gruppe ord eller begreper samlet i ett enkelt ord, f.eks. «AIDA» (Awareness, Interest, Desire, Aciton)

.

Hva har EU, NATO, LOL, ADHD, OL, og RADAR til felles? De er alle akronymer som står for noe annet. Et akronym dannes når man tar forbokstaven i en gruppe ord, f.eks. «North Atlantic Treaty Organization» og setter de sammen til et nytt ord, «NATO». I dagligtale brukes ofte akronymer for å spare tid når man snakker og skriver. Det hadde vært slitsomt om vi måtte sagt «United States of America» hver gang vi snakket om USA, eller «Norsk Rikskringkasting» hver gang vi snakket om NRK. I studiesammenheng derimot, er det å danne et akronym en hukommelsesteknikk som kan hjelpe deg med å huske en gruppe ord.

Du har nok lært noen akronymer allerede. På barneskolen lærer man jo akronymet «ROGGBIF» som står for regnbuens farger Rødt - Oransje - Gult - Grønt - Blått - Indigo - Fiolett. Og i idrett lærer man jo ofte å huske på ordet «RICE» som står for hvordan man behandler idrettsskader: "Rest", "Ice", "Compression", "Elevation"

Hvorfor danne akronymer

Akronymer gjør det enklere og raskere å lære seg en gruppe ord utenat. Akronymet «slår sammen» flere ord til kun ett ord, med hint om hva de andre ordene er (og hvor mange ord det er). Slik reduserer akronymer mengden informasjon du må huske. Sett at du lærer årsakene til at 1. verdenskrig brøt ut. Teksten trekker frem imperialisme, allianser og militarisme. Disse stikkordene kan settes sammen til akronymet «mia». Akronymet forteller deg 1) At det er tre stikkord, og 2) gir deg hint om hva disse stikkordene er, og at de begynner med «m», «i» og «a».

Når er det lurt å bruke akronymer

Akronymer egner seg best når du skal lære deg en gruppe ord utenat, for eksempel stikkord til et tema, komponenter i en modell, stegene i en prosess, kjennetegn ved et fenomen, osv. For eksempel oppsummerer akronymet AIDA fire steg i en modell for kommunikasjon, «Awareness, Interest, Desire, Aciton».Det beste er om bokstavene kan danne et ord, f.eks. «TRAPP», eller noe som ligner på et ord, f.eks. «TRAP». Hvis ikke vil nok ikke et akronym være særlig til hjelp, siden akronymet i seg selv blir vanskelig å huske.Sett at du skal lære deg de fem verdensreligionene: buddhismen, hinduismen, islam, jødedommen og kristendommen. Forbokstavene til disse er B H I J K, men «BHIJK» eller andre varianter som «JIKHB» eller KIBJH» er ikke særlig enkelt å huske. Du bør altså heller bruke en annen hukommelsesteknikk.Når du skal lære noe utenat, kan det derfor være lurt å gjøre et raskt forsøk på å danne et akronym. Hvis ikke det lar seg gjøre, bruker du heller en annen hukommelsesteknikk, slik som setning, reiserute, historie eller nøkkelkort.

Slik danner du akronymer

  1. Ha alle ordene du skal lære utenat foran deg. (Skal du bruke akronym for å huske innholdet i en tekst, må du først lage stikkord.)

  2. Skriv den første bokstaven til hvert ord på en linje.

Lek med rekkefølgen til disse bokstavene, enten i hodet eller ved å skrive ned ulike rekkefølger på papiret. Dersom de danner et ord, eller noe som ligner på et ord, så har du et akronym.

bottom of page