top of page

#25

25 Setning

25 Setning

F.eks. «Meretes vennlige jordmor ...» for planetrekkefølge «Merkur, Venus, Jorda ...»

Å lage en setning er en hukommelsesteknikk som gjør det enklere å huske lister med ord utenat.

Sett at du skal lære deg utenat de faste medlemslandene i FNs sikkerhetsråd: Frankrike, Storbritannia, Kina, USA, Russland. Forbokstaven til disse landene er F S K U R. Her er det kanskje vanskelig å danne et godt akronym «RUFSK», men da kan du lage en setning, for eksempel «Friterte ugler kan smake rart». Da viser hvert ord i setningen til et av medlemslandene.

Setning-teknikken er nært beslektet med akronym-teknikken (setning-teknikken kalles også for «akrostikon»), men i stedet for å sette sammen forbokstaver til et ord, setter du forbokstavene sammen til en ny setning.

Hvorfor danne setninger

Hjernen vår husker enklere informasjon som er meningsfull eller morsom. En gruppe tilfeldige ord oppleves ikke som noen av delene, men det kan en setning gjøre.«Friterte ugler kan smake rart» er enklere å huske enn oppramsingen av landene «Frankrike, USA, Kina, Storbritannia, Russland». Det kan ta litt lenger tid å både danne en setning og å lære seg den, men når du først har gjort det har setningen de samme fordelene som et akronym.

Når er det lurt å bruke akronymer

Akkurat som for akronymer, egner setninger seg når du skal lære deg en gruppe ord utenat, for eksempel stikkord til et tema, komponenter i en modell, stegene i en prosess, kjennetegn ved et fenomen, osv.

En fordel med setninger, er at det er enklere å huske ord i en bestemt rekkefølge. Sett at du skal lære deg planetene i solsystemet vårt i riktig rekkefølge: Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, og Neptun. Dette danner akronymet «mvjmjsun» som ikke er særlig enkelt å huske. Men ved å bruke setning-teknikken har du større spillerom til å danne noe meningsfullt. For eksempel kan du danne setningen "Meretes Venstrehendte Jordmor Maria Jukset Sa Ulven Nettopp.»En ulempe med denne teknikken er at det kan ta en del tid å komme opp med gode setninger (selv om øvelse gjør mester!). Dersom du ikke klarer å komme opp med en god setning etter kort tid, kan det derfor være lurt å heller bruke en annen teknikk.

Slik danner du setninger

  1. Ha alle ordene du skal lære utenat foran deg. (Skal du bruke setning for å huske innholdet i en tekst, må du først lage stikkord.)

  2. Skriv den første bokstaven til hvert ord på en linje.

  3. For hver bokstav, forsøk å komme opp med ord som til sammen kan danne en setning. Dersom du ikke trenger å huske ordene i en bestemt rekkefølge, kan du endre på rekkefølgen på bokstavene mens du eksperimenterer.

bottom of page