top of page

#29

29 Baklengs planlegging

29 Baklengs planlegging

Starte med slutten på et prosjekt og planlegge nødvendige steg baklengs til i dag.
Baklengs planlegging er en teknikk du kan bruke for å få kontroll på tiden når du jobber med innleveringsoppgaver og prosjekter.


Teknikken går ut på å starte med slutten, altså dagen da prosjektet skal være ferdig, og så planlegge bakover de ulike stegene og fristene som må settes for å lykkes.


Hvorfor planlegge baklengs

For prosjekter som er store eller involverer mange personer kan det være vanskelig å se når ulike oppgaver bør være ferdig og i hvilken rekkefølge de skal gjøres. Ved å planlegge bakover blir det klarere hva som må gjøres og når.


Slik gjør du det

Ta utgangspunkt i sluttdato/innleveringsdato og spør deg selv hva som må gjøres Fortsett slik bakover til i dag.


Eksempel

20. mars: Innlevering

18.-19. mars: Kontroll og korrekturlesing

18. mars: Oppgave ferdig

12.-14. mars: Jobbe med oppgave

10. mars: Stille ev. avklaringsspørsmål til foreleser

9. mars: Lese gjennom oppgavebottom of page