top of page

#32

32 Tidsbrukoversikt

32 Tidsbrukoversikt

Oversikt over hvor mye tid man bruker på ulike aktiviteter (søvn, streaming, lekser osv.)

Å sette opp en tidsbrukoversikt er en aktivitet som gir deg et innblikk i hvor mange timer du bruker på ulike aktiviteter, som søvn, studier, streaming og så videre.

EksempelHvorfor sette opp en tidsbrukoversikt

Ved å sette opp en slik oversikt kan du bli mer bevisst på hvordan du bruker tiden din. Det kan gjøre deg mer realistisk i planlegging og hjelpe deg til å gjøre bedre prioriteringer.

Slik setter du opp en tidsbrukoversikt

  1. Ta for deg en typisk uke (mandag til søndag).

  2. List opp ulike aktiviteter som dagen går med til. Eksempler på slik aktiviteter er søvn, gjøre seg klar på morgenen, måltider, transport til/fra skole, tid på skolen, egenstudier, streaming, sosiale medier, være med venner, trening, jobb osv.

  3. For hver aktivitet, tenk på hvor mange timer som går med per uke. Dersom du normalt legger deg kl. 23 og står opp kl. 7, sover du 8 timer per natt. Per uke gir det 56 timer. Dersom du bruker 2 timer på måltider om dagen, tilsvarer det 14 timer per uke. Slik fortsetter du for hver aktivitet.

  4. Summer timene til alle aktivitetene og se hva du får. En uke har kun 168 timer. Dersom summen av timer i din oversikt er mindre enn dette så se hvilke aktiviteter som du bør oppjustere. Tilsvarende, har du mer enn 168 timer, må du redusere tiden du har estimert for noen av aktivitetene.

Tidsbrukoversikten vil aldri være 100% nøyaktig. Dessuten er jo alle uker forskjellige. Men den gir allikevel en god pekepinn på hvordan du bruker tiden din.

bottom of page