top of page

#35

35 Fem minutter

35 Fem minutter

Bare komme i gang ved å sette seg mål om å jobbe i fem minutter.

Når du ikke har særlig lyst til å arbeide med noe, aktiveres hjernens smertesenter og du føler et ubehag (1). Dette ubehaget forsvinner hvis du gjør noe som er morsommere, slik som å spille et spill på mobilen eller sjekke sosiale medier. Problemet da er at du ikke får studert, og senere kanskje får dårlig samvittighet for det. Men dersom du bare kan finne en måte å komme i gang på, vil ubehaget etter hvert gi seg. Da kommer du inn i en god arbeidsflyt, og det blir enklere å fokusere. Det er her Fem minutter-teknikken kommer inn.

Slik gjør du det

Si til deg selv at du skal jobbe i fem minutter. Du forplikter deg altså ikke til noe mer enn det. Siden det kun er snakk om fem minutter, er det enkelt å sette i gang. Når det så har gått fem minutter er det opp til deg om du fortsetter å jobbe, men ofte vil du oppleve at ubehaget har gitt seg og at du har kommet inn i en flyt. På den måten har fem minutter-teknikken bidratt til å få deg over den største kneika – nemlig det å komme i gang.Kilder

(1) Lyons, Ian M. & Sian L. Beilock. "When math hurts: Math anxiety predicts pain network activation in anticipation of doing math." PLoS ONE 7, no. 10 (2012): e48076.

bottom of page