top of page

#40

40 Evaluering

40 Evaluering

Vurdere hva som gikk bra og hvor man kan bli bedre, både før og på prøver.

For å bli bedre på å ta prøver og eksamener er det viktig å lære fra egen erfaring: hva du er god på og hva du kan bli bedre på. En strukturert måte å gjøre dette på, er å bruke et skjema til å evaluere hva du gjorde før og under prøven/eksamenen.

Slik gjør du det

Last ned evalueringsskjemaet nedenfor.

Svar på alle spørsmålene etter beste evne.


Evaluering prøve el eksamen
.pdf
Download PDF • 386KB

bottom of page